Om babymassage

Jan 08, 2014

Massage är allmänt utvecklande för ditt barn genom stimulansen, genom blodcirkulationen som gör henne starkare och mer fysiskt närvarande. Barnets hjärna stimuleras också av beröringen. Genom att aktivera barnets sinnen genom massage lär du också ditt barn om språk, social interaktion, motorik och rörelse.

Att dagligen massera ditt barn ökar hennes allmänna stimulansnivå. Genom detta att aktivera nervsystemet så skapas nya kopplingar mellan hjärnan och kroppen. Ju mer utvecklat barnets nervsystem blir ju bättre blir hon på att hantera starka ljus, höga ljud och starka lukter.

Bebisar har relativt välutvecklade muskler när de föds och är faktiskt väldigt starka i förhållande till sin storlek. När barnet växer och lägger på sig mer vikt och sedan också blir mer fysiskt aktivt så börjar hennes muskler att bli ännu starkare, vilket så småningom leder till att hon faktiskt kan rulla runt, sitta, kryp och till slut också gå för egen maskin.

Vid födseln så är skelettet barnets komplett, inga nya ben växer fram efter födseln. Däremot så växer skelettet oerhört fort på barn. Det första som händer med barnets skelett är att fontanellen växer ihop. Vid 12-24 månader efter födseln så är skallbenet ihopväxt. Vilket många föräldrar tycker är skönt för att barnet då inte är riktigt lika känsligt. Att fontanellen inte är ihopväxt vid födseln är förresten det som gör att det kan komma ut över huvud taget.

Medan barnet är i livmodern så delar det sina kroppfunktioner med moderna genom moderkakan och navelsträngen. Genom dessa sker blodcirkulation  som ger barnet syresatt blod och transporterar ut restprodukter till mammans system att hantera. När navelsträngen klipps så får barnet hantera detta själv.